Veidekke ASA ble etablert i 1936, men ble først børsnotert i juni 1986.
ISIN NO0005806802
Foretaksnr. 917103801
Børskode VEI
BørsOslo Børs
Registrert23.06.1986
Børspost1
Pålydende0,50
Utestående aksjer133 700 000
Børsverdi9 192 210 000
Veidekke ASA er tildelt Informasjons- og Engelskmerket fra Oslo Børs.

Veidekke aksjekapital er på NOK 66 852 471 med 133 704 942 utestedte aksjer pålydende NOK 0,50

Sosiale nettverk

© 2014 Veidekke ASA | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Skabos vei 4 | Telefon: +47 21055000 | E-post: firmapost[a]veidekke.no | Fakturainformasjon | Kontakt oss | Søk
Opphavsrett og ansvarserklæring | Retningslinjer for Sosiale medier | Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Grete Ingeborg Nykkelmo | veidekke.com | veidekke.no