Vellykkede byggedager i Region Øst

27.04.2012 - 11:20

I Entreprenørs Region Øst tar man egenproduksjon på alvor. Det er selve ryggraden i Veidekke Entreprenør, og viktig også for regionens forbedrings- og strategiarbeid.

Tekst: Helge Dieset. Foto: Jan-Erik Lauritzen.

- Det har vært jobbet godt med egenproduksjon i distriktene, derfor inviterte vi til en samling for å lære, diskutere og ikke minst meisle ut veien videre, sier Lars-Kristian Hunn, organisasjonssjef i region Øst.

Omtrent 100 ansatte fra hele region øst var samlet på ”Byggedagen” på Hamar i slutten av november. Til stede var anleggs- og prosjektledere, baser, formenn, tillitsvalgte og alle distriktslederne. Distriktene presenterte sine planer/strategier for egenproduksjon og gode prosjekter ble gjennomgått med vekt på egenproduksjonens rolle og betydning. Deltakerne jobbet i grupper og diskuterte følgende temaer:

  • Rekruttering av fagarbeidere
  • Bas-rollen
  • Egenproduksjonens betydning for Veidekke mot 2020


- Egenproduksjon handler om å ha egne fagarbeidere i distriktene som kan utvikle seg over tid. Denne kontinuiteten gir oss bedre kvalitet, god økonomi, sikrer gjennomføringsevne og ikke minst øker vi sjansene for å lykkes med HMS-arbeidet. Vi må ha et gjensidig godt samarbeid der vi sikrer våre ansatte gode arbeidsbetingelser og -rammer, samtidig som vi skal ha en god og sunn økonomi i prosjektene våre, sier regionsdirektør Magnar Huse.

- Det er åpenbart at vi har et potensial for å jobbe smartere og mer effektivt på tvers i regionen. Basrollen er i endring, og krever at vi jobber mer konkret fremover og samtidig synliggjør at basene er våre viktigste ledere i produksjonen. Vi skal rekruttere mange fagarbeidere de neste årene, men det er vel så viktig å ta vare på dem vi allerede har hos oss, slår Lars-Kristian Hunn fast.

- Man blir i godt humør av å være med på en samling som setter egenproduksjon på dagsorden med så stort engasjement, bred deltakelse og mange gode innlegg. Vi skal være Norges beste entreprenør. For å få det til må vi ha de mest kompetente og motiverte folka i bransjen. Da er slike samlinger akkurat det vi trenger, og jeg er imponert over det som kom frem på denne dagen, oppsummerer konserndirektør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

 

Hovedtillitsvalgt for fagarbeiderne i Entreprenør, Bjørn Markeng, organisasjonssjef Lars-Kristian Hunn og regionsdirektør Magnar Huse.
blog comments powered by Disqus

Sosiale nettverk

© 2014 Veidekke ASA | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Skabos vei 4 | Telefon: +47 21055000 | E-post: firmapost[a]veidekke.no | Fakturainformasjon | Kontakt oss | Søk
Opphavsrett og ansvarserklæring | Retningslinjer for Sosiale medier | Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Grete Ingeborg Nykkelmo | veidekke.com | veidekke.no