Utvalgte prosjekter

i Skandinavia

Veidekke har om lag 700 pågående prosjekter til en hver tid spredt over store deler av Skandinavia. Kanskje ikke rart vi kaller oss den Skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler.

Loading ticker data

Finansiell kalender

Kommende finansielle hendelser

Veidekkekulturen

Samspill i desentrale enheter og ansatte som eier 20 % av selskapet. Vi er et spesielt selskap på mange måter.

Veidekke-aksjen

Informasjon om kurser og største eiere.

Virksomhetsområder

Entreprenør, eiendom og industri

Sosiale nettverk

© 2014 Veidekke ASA | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Skabos vei 4 | Telefon: +47 21055000 | E-post: firmapost[a]veidekke.no | Fakturainformasjon | Kontakt oss | Søk
Opphavsrett og ansvarserklæring | Retningslinjer for Sosiale medier | Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Grete Ingeborg Nykkelmo | veidekke.com | veidekke.no